Completnet Logo

En kristisk komponent i ethvert kommercielt site et den bagved liggende database.
Databaseserveren er den komponent der både fungerer som lager for de informationer som sitet indeholder, og håndterer de ingående og udgående informationer der udgør enhver forretningstransaktion. Det være sig administrationsløsninger, adgangsrettigheder, kommunikation med kunder eller egentlige betalingstransaktioner.

Completnet tilbyder både filbaserede databaser som f.eks. Microsoft Access, eller dedikerede databaseservere som f.eks. MySQL eller MS SQL server. MySQL er en kraftfuld ACID kompatibel databaseløsning der kan understøtte avancerede funktioner som f.eks. Stored procedures, foreign-key contraints og transactions. MySQL er et opensource produkt der er meget udbredt og benyttet inden for Unix/Linux verden

MS SQL server er Microsoft´s enterprise databaseserver løsning. MS SQL Server er en meget benyttet databaseserver til komercielle formål, og benyttes bl.a. som backend bag nogle af verdens største websites.
Powerlans database løsning inkluderer naturligvis, i modsætning til konkurrende udbydere, direkte adgang til databaseserverne. For MySQL servernes vedkommende er der adgang med MySQL´s udviklerværktøjer MySQL Query Browser og MySQL Workbench. Adgangen til MS SQL serverne sker gennem Microsoft´s Enterprise Manager eller SQL Server Management Studio.