Completnet Logo

Fysisk sikring

Hostingcenteret er sikret mod uautoriseret indtrængning gennem en lang række foranstaltninger. Området er perimeter sikret med høje stålhegn, adgangskort og koder. Hostingcenteret er opbygget som to bygninger inden i hinanden. Adgang til bygningen med selve rackskabene sker gennem den yderste bygning der er sikret med adgangskort, pinkode samt 24/7 vagttjeneste, herefter sker trafik mellem den inderste og yderste bygning gennem en smal korridor med en personsluse. I personslusen sikrer en laserscanning at kun en person befinder sig i slusen af gangen, mens en biometrisk adgangsenhed fastlægger personens identitet ved en irisscanning. Alle områder inde og ude er under kameraovervågning. Video herfra gemmes historisk sammen med alle adgangsdata fra kortscannere og personsluse. Herved sikres en log over eventuelle fysiske hændelser, eller mangel på samme.

Brandsikring

Hostingcenteret er udstyret med INERGEN(R) brandslukningsanlæg, der sikrer hurtig og effektiv slukning ved brand, uden skade på omkringliggende materiel. Anlægget venter ikke som ved normale anlæg på at røg kommer til en røgdetektor. Det installerede anlæg udtager løbende prøver af luften i rummet, og sender denne forbi en række sensorer der kan detektere forbrændingsprodukter fra en brand mens den stadig kun ulmer.

Strømforsyning

Hostingcenteret er forsynet fra egen transformatorstation forsynet fra både det nordlige og sydlige sjællandske højspændingsnet. Centeret er derfor immunt overfor forsyningssvigt med mindre dette sker over hele sjælland samtidigt. I dette tilfælde forsynes rackskabene fra et N+1 redundant UPS nødstrømsanlæg, indtil de redundante automatiske dieselgeneratorer er kommet op i omdrejninger.

Køling

Hostingcenteret er kølet af redundante vand/luftkølingsanlæg, der sikrer en temperatur på maksimalt 22 grader (indblæsning) i rackskabene indblæsning, samtidig med en økonomisk og energieffektiv drift.

Netværk

Hostingcenteret er opkoblet mod internettet via redundante fiberringe gennem 3 Cisco coreroutere, og et af landets kraftigste backbone net.

Firewall

Serverparken er sikret med en 3 dobbelt redundant Cisco firewall. Firewallen byder på et meget højt sikkerhedsniveau, og er under døgnovervågning af Cisco certificeret personale.

Servere

Alle servere er redundant udført med duplerede harddiske, strømforsyninger, netkort og hukommelsesmoduler.