Completnet Logo

Powerlan tilbyder outsourcing og drift af den samlede infrastruktur bag forretningskritiske e-handelsløsninger til vores sikrede hostingcenter i Glostrup.

Ehandelsløsninger er for mange virksomheder strategiske. Derfor bør driften af ehandel være nøje gennemtænkt med hensyn til svartid, oppetid og sikkerhed. Vigtigt er også at have en løsning når ehandel pludselig bliver en succes med mange samtidige brugere.

Servere skal være opbygget redundant, store mængder fortrolige data skal beskyttes og løbende sikkerhedskopieres, og netværket skal opbygges fejltolerant.

Hostingfaciliteterne skal sikres mod fysisk og uautoriseret fysisk indtrængning, og der skal redundante firewalls til at sikre afvikling af godkendt trafik, mens hackerangreb holdes ude.

Serverparken skal sikres mod strømnedbrud gennem forsyning fra separate højspændingslinjer, samt dublerede UPS enheder og et redundant netværk af dieselgeneratorer.

Kontinuert drift af serverparken hjælper ikke noget hvis tilgængeligheden kan trues af overgravninger af fiberforbindelser, hostingfaciliteterne skal derfor opkobles med flere redundante fiberringe mod både DIX´en og direkte mod andre peeringspartnere.

Den samlede infrastruktur der skal til, for at en virksomhed kan lade e-handelsforretningen øge dækningsbidraget på en omsat mængde varer eller tjenesteydelser, uden samtidig at risikere indtjening og renome ved et servernedbrud, er ganske betragteligt. Outsourcing af den samlede infrastruktur til vores professionelle hostingcenter i Glostrup er derfor et sikkert og økonomisk alternativ til at lade egen it-afdeling stå for driften.

Driftaftaler på infrastruktur er altid tilpasset den enkelte kundes ønsker til omfang og indhold, og kan derfor ikke som ved vores standardprodukter, prissættes på forhånd, uden at kende omfanget af kundes ønskede løsning. Kontakt os derfor med henblik et møde hvor rammerne og dermed prisen på en given driftopgave kan lægges.

Powerlan tilbyder løsninger til ehandelssystemer som basereres på ASP.NET og MS SQL Server og hoster i dag ehandelsløsninger fra GBS, DynamicWeb og AspDotnetStorefront